Logistik och olika lösningar

Logistik avgör företags framtid

Företag eftersträvar att erbjuda god service och samtidigt hålla kostnaderna nere. Därför är logistik är ack så viktigt. Logistiker ansvarar för materialflöden och blir indirekt ansvarig över informations-, resurs- och monetära flöden. Logistik handlar således om att förbättra verksamhetens lönsamhet. Det finns olika grenar inom logistikens underbara värld. Framför allt skiljer man mellan transportlogistik samt produktionslogistik, men tredjeparts- och fjärdepartslogistik förekommer också.

Transportlogistik handlar om förflytta gods från en plats till en annan, vilket oftast sker med lastbil, båt, tåg och flyg. Det finns också ett femte transportsätt, nämligen pipeline. Ibland ändras transportsätt under vägen, exempelvis cross-docking mellan lastbils- och tågtransport.

Produktionslogistik handlar istället om att förbättra flöden inom produktion, vilket man exempelvis gör genom att minska ledtider. Det viktigaste inom produktionslogistik är att hitta en optimal partistorlek och det gör man lättast med Wilsonformeln. Företag vill anpassa sin produktion efter kunderna. De vanligaste metoderna är Pull-metoden samt Push-metoden.

Tredjepartslogistik är en tredje part som tar över logistiktjänsterna styra upp företagets materialflöden. Genom att använda en tredje part kan företaget fokusera på verksamheten till fullo. Fjärdepartslogistik kallas också för Supply Chain Management och innebär att en fjärde part ansvarar över en helt försörjningskedja.

Logistik har på senare år kommit att innefatta även IT i större utsträckning. Företag är ofta utspridda med exempelvis tillverkning och lager på skilda orter. IT har därför blivit viktigt som kontroll- och kommunikationsmedel. Företag investerar gärna i affärssystem och märkningssystem som styrs via nätet. Logistik har tagit stora kliv sedan 60-talet, när det främst handlade om transporter, lagring, paketering och materialhantering. Idag är området mycket större än så.

Kravet på logistik har ökat och därför är akademiska utbildningar ett krav hos den som vill ansvara över materialflödet i företag. Det finns flera högskolor och universitet i som erbjuder utbildningar inom området. Den som vill specialisera sig inom Supply Chain Management kan också bege sig till Kühne Logistics University i Hamburg.

logistik